Privacyverklaring

Privacyverklaring

(Van toepassing sinds 1 september 2017 laatst bijwerkt op 1 september 2017)

 

MY PERSONAL COACH - MECHELEN, stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen. Tijdens uw interactie met MY PERSONAL COACH - MECHELEN kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer), alsook gegevens in het kader van de activiteiten van MY PERSONAL COACH - MECHELEN. Dit zijn uw "persoonsgegevens". 

MY PERSONAL COACH - MECHELEN  is actief in de sector van SPORT, PERSONAL COACHING & SPORTEVENTS en  aan een kwaliteitsvolle totaalbegeleiding inzake sport, beweging, voeding en revalidatie.

MY PERSONAL COACH - MECHELEN verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens bekomen in de uitoefening van de activiteit te beschermen en NIET te verkopen of openbaar te maken zonder toestemming en kennisgeving.

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet: 

1.    Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel onze diensten aan te bieden.

MY PERSONAL COACH - MECHELEN behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2.     Door MY PERSONAL COACH - MECHELEN verzamelde persoonsgegevens

MY PERSONAL COACH - MECHELEN kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

  • Online en elektronische interacties met ons (bv. testafnames, bewegingspatronen die worden vastgelegd op elektronische dragers en/of schriftelijk,…)
  • Rechtstreekse interacties met ons
  • Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
  • Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder niet-limitatief worden opgesomd:
  • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die MY PERSONAL COACH - MECHELEN nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer); 
  • Overige noodzakelijke informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie) en informatie over uw gezondheid of levensstijl;
  • Elke inhoud die wordt gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke informatie) 

 

 

3.    Uw rechten

U hebt ten allen tijde het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen per mail. U hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. 

4.    Veiligheid en bewaren van gegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft MY PERSONAL COACH - MECHELEN een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

  • Beveiligde bedrijfsomgeving: MY PERSONAL COACH - MECHELEN slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers en medewerkers  op "need-to-know"-basis. MY PERSONAL COACH - MECHELEN volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard en elke werknemer en medewerker is gebonden door de geheimhouding-verplichting die contractueel werd vastgelegd.

 

5.  Algemene bepalingen:

Merk op dat de voorwaarden van deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals sociale media of persoonsgegevens die werden verzameld in het kader van de activiteiten en die openbaar worden gemaakt door uzelf.

MY PERSONAL COACH - MECHELEN zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel.

Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. 

MY PERSONAL COACH - MECHELEN treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop MY PERSONAL COACH - MECHELEN persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Namens het team van MY PERSONAL COACH - MECHELEN

De heer Sebert PENEN, Zaakvoerder van MY PERSONAL COACH - MECHELEN

Koningin Astridlaan 66

te 2800 Mechelen

info@mpc-mechelen.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x